คุณสมบัติของผู้เล่น Poker อาชีพ

คุณสมบัติของผู้เล่น Poker อาชีพ

หลายคนที่เข้ามาอยู่วงการ Poker ได้สักพักแล้วก็อาจจะสงสัยว่าอะไรที่ทำให้ผู้เล่นใหม่แตกต่างจากผู้เล่น Poker ชั้นเซียน ซึ่งสิ่งเหล่านั้นที่ผู้เล่นมือใหม่ไม่มีนี้เองที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นอาชีพส่วนใหญ่ได้รับชัยชนะมาอย่างง่ายดายกว่า 

และอย่างที่คนเราพูดๆ กันว่าไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาง่ายๆ เรื่องของคุณสมบัติต่างๆ ที่ผู้เล่น Poker อาชีพมีนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถได้มาง่ายๆ เช่นเดียวกันเพราะเป็นสิ่งที่ล้วนแล้วแต่ใช้ความพยายามทั้งสิ้น โดยคุณสมบัติที่ว่าก็จะมีดังต่อไปนี้

  • มีความอดทน

ผู้เล่น Poker อาชีพล้วนแล้วแต่ต้องใช้ความอดทนในการศึกษาเทคนิคต่างๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังต้องใช้ความพยายามไปกับการเล่นให้เก่งทั้งเรื่องการฝึก Poker face ไปจนถึงการฝึกไหวพริบปฏิภาณ

  • ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

ระหว่างที่เล่น Poker การเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติที่ผู้เล่นอาชีพมักจะทำกัน เนื่องจากไม่มีอะไรที่เป็นอย่างที่คิดอยู่ตลอด ทำให้ผู้เล่นอาชีพต้องรู้จักยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงแผนการในการเล่นอยู่เสมอ

  • จิตใจแข็งแกร่ง

การประคองสติของตนเองให้อยู่จนจบการแข่งขันถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้เล่น Poker อาชีพ เพราะสิ่งสำคัญที่จะนำพาผู้เล่นไปสู่ชัยชนะเลยนั้นก็คงจะหนีเรื่องของสติที่เป็นส่วนช่วยในการคิดวิเคราะห์ไปไม่ได้

  • ช่างคิด

การวางแผนการและกลยุทธ์ในการเล่น Poker ต่างๆ มักจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามความเหมาะสม จึงสามารถกล่าวได้ว่าผู้เล่น Poker อาชีพส่วนใหญ่ต้องเป็นคนช่างคิด ช่างสร้างสรรค์เพื่อที่จะได้สร้างแผนการหรือกลยุทธ์ดีๆ เพื่อจู่โจมคู่ต่อสู้ได้ตลอด ทำให้ผู้เล่นคนอื่นไม่สามารถจับทางได้นั่นเอง

Writen by admin

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *